zondag 8 juni 2014

Stroomtherapie, een geweldig pijnloos alternatief

Microstroom
Microstroomtherapie is een lichaams therapeutische aanpak die sinds 15 jaar zijn toepassing vindt. Microstroom meten we in miljoensten van ampére. Onze menselijke lichaamcellen brengen stromen voort met sterkten in de grootte van microampéres. Microstroomtherapie sluit daarmee aan bij de bio-elektrische veldsterkten van het lichaam. APS is een van de vormen van microstroom.
APS Therapie in het kort
Door APS wordt de natuurlijke geleiding nagebootst in de zenuwbanen. Hierdoor wordt de lichaameigen zenuwgeleiding gestimuleerd, waardoor de bloedsomloop en de afvoer van afvalstoffen verbetert, en er stoffen worden aangemaakt die de pijn stillen en de energie opwekken.
APS staat voor Actiepotentiaal Simulatie. De lichaam Actiepotentiaal wordt door deze vorm van microstroom nagebootst. APS therapie is een revolutionaire pijntherapie omdat er gebruik wordt gemaakt van een lichaameigen signaal, de Actiepotentiaal. In het kort komt APS op het volgende neer. Het APS apparaat bootst de natuurlijke stroom die plaatsvindt tussen de cellen in het lichaam na middels micro-gelijkstroom. Dat zorgt ervoor dat op de te behandelen plekken natuurlijke stoffen vrijkomen die pijnstillend en veelal genezend werken. Het is een veilige therapie vanwege de lage stroomsterkte (maximaal 2 à 3 maal zoveel als de natuurlijke microstroom van de actiepotentiaal).
Voorzichtigheidshalve zijn er een aantal situaties waarin APS therapie niet wordt toegepast; te weten bij zwangerschap, epilepsie en het dragen van een elektronisch implantaat. Het gebruik van anti-stollingsmiddelen (cumarine derivaten) en bèta blokkers dient vooraf aan een behandeling te worden aangegeven. Het gebruik van alcohol heeft een nadelig effect op de APS behandelingen.
De eerste twee weken wordt er een sessie van twee behandelingen per week gegeven. Daarna wordt, indien nodig en tot zolang het nodig is (bij langdurig chronische klachten) verder gegaan met een behandeling per week.
Actiepotentiaal
De actiepotentiaal is van groot belang voor het levende organisme. Dit geeft ook aan dat niet alleen mensen geholpen kunnen worden met APS. Voor alle dagelijkse processen in ons lichaam, hebben we een commandosignaal nodig om deze processen te initiëren. Deze processen lopen uiteen van het aanmaken van ontstekingremmers tot pijnstillers en van aanmaak van energiedragers (ATP) tot neurohormonen. Al deze processen worden aangestuurd door de behoefte van het lichaam samen met het actiepotentiaal signaal. Bij het uitblijven van een van deze twee factoren kan dit leiden tot onoverkomelijke problemen in het lichaam. Het probleem ontstaat meestal aan de kant van het actiepotentiaal. Er zijn verschillende redenen aan te wijzen die de actiepotentiaal negatief kunnen beïnvloeden. Twee voorname redenen zijn bijvoorbeeld een klacht in het lichaam of het proces van ouder worden. Het is aangetoond dat mensen met een leeftijd boven de 40 een aanzienlijk verzwakt actiepotentiaal signaal hebben. Veel mensen zullen ook herkennen dat ze op jongere leeftijd veel gemakkelijker over klachten en blessures heen stapten. Door het toepassen van APS therapie wordt het actiepotentiaal signaal flink versterkt.
APS heeft een positieve invloed op een scala van processen in het lichaam. Een aantal van deze belangrijke processen zijn: verbeterde celcommunicatie, verbeterde eiwitsynthese, verbeterde ademhaling, verbeterde bloedsomloop, verbeterde spijsvertering, terugdringen van ontstekingen, aanmaak van energie (ATP), aanzet tot regeneratie, verbeterde beweging, vrijmaken en afvoeren van afvalstoffen, versnelde wondgenezing en regeneratie van botten, versterking van het immuunsysteem door activering van T-lymfocyten, verbetering van de kwaliteit van slapen, beheersing van de emotionele aspecten van pijn, verlichting van pijn etc.
Werking van APSEen behandeling met APS is een prettige, niet pijnlijke behandeling. patiënten ervaren hooguit een aangename tinteling. In de praktijk zal meestal onder dit niveau behandeld worden en zal de patiënt niets voelen van de behandeling.
Het APS signaal zal, middels speciale kleef electroden op bepaalde plaatsen op het lichaam, overgebracht worden zodat het signaal door de getraumatiseerde plek gevoerd wordt. Zo wordt er lokaal extra aandacht gevestigd op herstel. Een behandeling kan bestaan uit verschillende behandelpatronen. Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten. De maximale tijdsduur van de behandeling heeft te maken met het vrijkomen van afvalstoffen. APS maakt op de behandelde plaats afvalstoffen vrij en deze worden afgevoerd met name via de urine. Het drinken van voldoende water is dan ook van groot belang. Als richtlijn geven wij 1,5 liter per dag aan.
ATP
Steeds meer onderzoeken bevestigen dat APS het zelfgenezend vermogen van het lichaam kan versnellen of zelfs kan starten in situaties dat het lichaam datzelf niet kan. Daarnaast genereert APS lokaal ook Adenosine Trifosfaat (ATP). Dit ATP is een molecuul in ons lichaam die gebruikt wordt om energie te verplaatsen door het lichaam. Energie die verkregen wordt door voeding, ademen enz. heeft geen betekenis als er geen transportmiddel is. Onderzoek van Dr. Ngok Cheng (1982) heeft aangetoond dat APS het ATP gehalte in het lichaam met een factor 5 tot 8 verhoogt. Middels een hydrolyseproces in het lichaam vindt er een reactie plaats tussen water en ATP. Daarbij komt er een fosfaatgroep vrij en wordt adenosine trifosfaat omgezet in adenosine difosfaat. Bij het afstoten van die fosfaatgroep komt er een hoeveelheid energie vrij die gebruikt wordt voor dagelijkse taken.
Bekendheid van stroomtherapie
In het verleden is er te weinig aandacht geschonken aan electrotherapie en voeding. Medici onderkennen tegenwoordig steeds meer de kracht van een evenwichtig voedingspatroon en electrotherapie. Toch zijn niet alle medici bekend met electrotherapie omdat dit nog niet behandeld werd in hun opleiding en vaak geldt dan "onbekend is onbemind". Tegenwoordig wordt er wel aandacht besteed aan electrotherapie in de opleidingen en nascholingen van artsen. Steeds meer artsen maken dan ook gebruik van oa. APS daar deze manier van behandelen mensen helpt zonder dat er bijwerkingen optreden. Het lichaam wordt aangespoord om lichaamseigen stoffen aan te maken. Twee belangrijke eigenschappen van deze lichaameigen stoffen zijn; de best mogelijke kwaliteit en het uitblijven van bijwerkingen. APS is dan ook toepasbaar voor vele klinische en psychische aandoeningen.
Pijn en herstel
APS is een effectieve manier voor pijnbestrijding. Voornamelijk door de aanmaak van lichaamseigen pijnstillers. Deze worden afhankelijk van het behandelingsschema plaatselijk aangemaakten kunnen zeer snel en effectief hun werk doen. Daarnaast is voor pijnbestrijding de aanmaak van ATP erg belangrijk. Doordat mensen meer energie tot hun beschikking hebben, wordt de pijn anders ervaren. Mensen hebben energie om sneller te herstellen en tevens krijgen ze meer ruimte in de beleving van de pijn.
 1. Foto vóór de behandeling (oranje is pijn en/of ontstekingsgebied)
 2. Foto waarbij kleefelektroden zijn aangebracht
 3. Foto tijdens de behandeling
 4. Foto na de behandeling van 8 minuten
Onderzoeken van Dr. Becker hebben aangetoond dat getraumatiseerd weefsel meer weerstand biedt dan gezond weefsel. Aangezien elektrische signalen dan om de getraumatiseerde plek geleid worden, duurt herstel dan vaak ook lang. Met APS kunnen we de elektroden op de pijnplek aanbrengen en zodoende de elektrische signalen door de pijnplek leiden. Met als gevolg dat de aangedane plek vele malen sneller weer gezond is.
Kort overzicht van belangrijke stoffen die APS stmuleert/normaliseert
 • Vanaf de eerste behandeling een verhoging van ATP in het bloed met 500-800% van het normale niveau. ATP voorziet het lichaam van de benodigde energie voor eiwitsynthese, celherstel en uitwisseling van moleculen. Dit heeft een positieve invloed op de wondgenezing en botgroei.
 • Vanaf de tweede behandeling een verhoging van melatonine, hetgeen een rustgevende werking heeft. Geeft verlichting van angst en heeft een positieve invloed op stress en slapeloosheid. Door het bloedverdunnende effect wordt ook de lokale doorbloeding gestimuleerd.
 • Na vier behandelingen verhoging van leucine-enkefaline. Dit is een ontstekingsremmer en vermindert de pijnbeleving. Het zorgt voor een lichte verhoging van de hartslag en verwijding van de boedvaten wat een betere doorbloeding van ontstoken plekken geeft.
 • Na vijf behandelingen verhoging β endorfine, een lichaamseigen morfineachtige stof met een sterk pijnstillend effect. U gaat zich beter voelen.
 • Na zes behandelingen serotonine gehalte genormaliseerd. Serotonine is belangrijk voor de stemming, slaap- en eetritme, temperatuurregulatie en bloedsomloop. Bovendien speelt serotonine een rol bij de verwerking van pijnprikkels.
 • Na zes behandelingen cortisol gehalte genormaliseerd. Cortisol speelt een rol bij het slaapritme en het afweersysteem. Cortisol wordt ook wel het stresshormoon genoemd omdat het bij stress extra aangemaakt wordt.
 • Activering T-lymfocyten versterkt het immuunsysteem en werkt zodoende ontstekingsremmend.

Te behandelen klachten
Het is onmogelijk alle klachten aan te geven die effectief met APS te behandelen zijn. Daar er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden tot zelfgenezing van het lichaam zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt. Om toch een indicatie te geven maken we een opsomming van klachten die heel regelmatig behandeld worden:

Pijnklachten algemeen, ME (CVS), MS (Multiple sclerose), reuma, artritis, artrose, osteoporose, carpaal tunnel syndroom, RSI-klachten, whiplash, spierklachten, spondylitis, fibromyalgie, menstruatieklachten, fantoompijn, oedeem, decubitis, slijmbeursontstekingen, wonden,maag- en darmklachten, colitis, sportblessures, slapeloosheid, klachten van het bewegingsapparaat, lage rugpijnen, gewrichtspijnen, spanningshoofdpijn, migraine, jicht, dystrofie, peesontstekingen, gordelroos, tennisarm, chronische pijn, burn-out, post-viraal syndroom en veel andere klachten.
Sportblessures
In geval van sportblessures is het mogelijk om na enkele minuten behandeling een uitval van enkele weken te voorkomen. Een sporter is vaak in goede conditie en dit is gunstig bij behandeling met APS. Het APS apparaat is in de sportwereld dan ook een belangrijke factor die de mogelijkheden voor de sporter kan vergroten. Op een gezonde manier worden de eventuele blessures behandeld. Maar ook als preventieve behandeling wordt het lichaam fysiek op peil gehouden met de APS behandeling. Zo kan het apparaat als voorbereiding bij de warming-up of cooling-down gebruikt worden. Dit om de kans op blessures te verkleinen.
Inflambio in het kort
Pijnverlichting die werkt, weefselherstel, ontstekingsremming, mobiliteitstoename, afname van zwelling, snellere wondgenezing, regeneratie van botweefsel en beperking van weefselschade. Dit zonder schadelijke neveneffecten.
De Inflambio is ontwikkeld in samenwerking met de KU Leuven in België. Een project onder leiding van Dr. Henk Snijman, een neurochirurg. Inflambio maakt gebruik van state of the art microstroomtechnologie. Een doeltreffend, veelzijdig en door en door professioneel apparaat voor pijnvermindering en weefselherstel. Hetgeen al verteld is over de APS techniek kunnen we herhalen als het gaat om de Inflambio. Ook hier speelt de verhoging van ATP weer een zeer belangrijke rol. De Inflambio is geconcipieerd op basis van de gekende bio-fysische uitwerking van pijndempende stroomvormen en kan qua werking uit de voeten met zowel microampère stroom als milliampère stroom. Deze laatste variant speelt in op twee gekende mechnismen: de pijnpoorttheorie (Theorie van Melzack en Wall, 1965) en de endogene opiaten release. De opiaten release kent zijn oorsprong in het feit dat het lichaam zelf pijndempende stoffen met morfineachtige werking kan produceren. Beide mechanismen kunnen een symptomatische vorm van pijndemping geven.
Ten aanzien van de te behandelen klachten en de vrijmaking van biochemische stoffen door Inflambio techniek geldt hetzelfde als wat verteld is bij APS.
Experts
Verschillende medisch specialisten hebben zich verdiept in de microcurrent therapie. Het nut van deze therapie achten zij zo groot dat zij het toejuichen als deze therapie in toenemende mate wordt opgenomen binnen de standaard behandelingsprogramma's voor uiteenlopende aandoeningen:
 • Dr. Henk Snijman, Neurochirurg
 • Prof. Dr. Raf Meessen, motorische revalidatie en fysiotherapie, docent fysiotherapie en biomechanica, coördinator pijnmodule
 • Pat Viroux, Topsport fysiotherapeut, directeur Athlete's Care Bvba (Keuringcentra voor Vlaamse topatleten, erkend door de Vlaamse overheid)
Klinisch wetenschappelijke onderzoeken naar de werking van de Inlambio tonen aan:
 • Significant hogere productie van ATP op celniveau
 • Verhoogde eiwitsynthese en aminozuur transport
 • Toegenomen cellulair membraantransport, waardoor afname van ontsteking en zwelling, m.a.w. cellulaire regeneratie
 • Geen cytotoxische bijwerking (geen apaptose of necrose)
 • Activering van T-lymfocyten
Microstroom als zelfhulp
Na de introductie van de Inflambio (zie boven) heeft het team van Dr. Snijman niet stilgezeten. De opzet was het ontwikkelen van een handig en betaalbaar microstroom apparaat in de thuissituatie.
Onze reguliere geneeskunde richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van medicijnen. Studies die zich richten op pijnbestrijding door middel van stroom zijn schaarser. Naar de effecten van microstroom (Bio-Elektrische Stimulatie Therapie, kortweg BEST) wordt steeds meer onderzoek gedaan (zie boven bij Inflambio).
Een recent onderzoek betrof het effect van BEST bij patiënten met het Post Poliosyndroom (PPS). PPS wordt gekenmerkt door klachten van spierzwakte, vaak vergezeld met vermoeidheid, spier- en gewrichtspijn, vermindering van uithoudingsvermogen.
Door de stroom wordt op celniveau meer energie aangemaakt, het weefselherstel wordt bevorderd, de uitwisseling van voedings- en afvalstoffen gestimuleerd en de natuurlijke weerstand van het lichaam wordt verhoogd. BEST kent geen bijwerkingen.
De resultaten van het onderzoek waren kort maar krachtig:
 • Vermindering van vermoeidheid
 • Vebetering van het uithoudingsvermogen
 • Verzachting van de pijn
De onderzoeken en resultaten hebben geleid tot de ontwikkeling van de KFH, een apparaat voor de thuissituatie, op basis van microstroom. Deze KFH is inmiddels via de importeur of via Matera verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:
 • KFH Energy - Chronische vermoeidheid en pijn, spier en zenuwziekten
 • KFH Novo - Chronische wonden, post operatieve wonden
 • KFH Sport - Sportblessures en/of intensief trainingsherstel
TENS
TENS staat voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie, ofwel prikkeling van de zenuw met behulp van elektrische stroom die door de huid gaat.
Wat is TENS
TENS is een vorm van laagfrequent elektrotherapie voor de behandeling van pijn. Het systeem lijkt veel op Inflambio/APS maar bij Inflambio/APS wordt een lichaamseigen signaal nagebootst, terwijl bij TENS een signaal wordt gegeven die onder andere oppervlakkig gelegen huidzenuwen prikkelt. Dit leidt tot een andere waarneming van pijn in de hersenen. Deze prikkeling van huidzenuwen leidt tevens tot sensorische en motorische effecten.
TENS apparatuur levert elektrische pulsen via stroomkabels aan op de huid geplakte elektroden. De stroom is bifasisch en wordt qua sterkte uitgedrukt in milliampères. De frequentie wordt individueel ingesteld, afhankelijk van de problematiek van pijn en de intensiteit is simpel continu regelbaar.
Doorgaans worden voor conventionele TENS frequenties tussen 50 en 120 Hz gebruikt. In pogingen de behandelresultaten verder te verbeteren werd een andere vorm van TENS ontwikkeld, bekend geworden als Burst TENS. Hiermee wordt acupunctuur gesimuleerd. Er vindt behandeling plaats met een hogere intensiteit en een langere pulsduur dan bij de conventionele variant.. Moderne TENS methoden als Burst, Kadaa en Han zijn hierop gebaseerd. Er worden bij deze methoden pijnhormonen als endorfine, enkefaline naar de pijnzone gestuurd. Tegenwoordig wordt er ook in de sportwereld gebruik gemaakt van TENS technieken, zij het dat het hier vaak om speciale frequenties gaat.
Voordelen van TENS
TENS kent in principe geen bijwerkingen. Het kan buiten de praktijk, dus in de thuissituatie (vaak en langdurig) worden toegepast. Het werkt door middel van batterijen en een lage frequentie.Er zijn steeds meer klinische bewijzen.
Behandeling
Goede behandelingsresultaten worden uitsluitend bereikt met zorgvuldige en individuele instelling van het TENS apparaat. Deze instellingen dienen te worden voorgeschreven en uitgeprobeerd onder begeleiding van een deskundig en gecertificeerd TENS therapeut. Er worden eventueel verschillende stimulatiemethoden uitgevoerd.
Bij chronische pijnsyndromen zijn doorgaans vijf tot tien behandelingen noodzakelijk voordat er van enig resultaat sprake kan zijn. Elke individuele wijziging van elektrodeplaatsing dient minstens gedurende 30 minuten stimulatie te worden getest. Soms dienen voor optimaal resultaat meerdere stimulatiepunten te worden uitgeprobeerd.
Net als pijnstillers geeft ook TENS een tijdelijke pijnverlichting die kan aanhouden tot vier uur na de behandeling. Stimulatie duurt meestal 30 tot 60 minuten, 2 - 4 maal per dag. Aangezien TENS bij pijn de beste resultaten bereikt bij meerdere of langdurige behandelingen per dag, verhuurt Matera u een een TENS apparaat na instructie in de praktijk. Met behulp van deze instructie, het bijgeleverde behandelplan en telefonische ondersteuning kunt u de behandeling thuis continueren. Mocht TENS voor u de juiste oplossing blijken, kan Matera eventueel bemiddelen met uw zorgverzekeraar voor de aanschaf van een eigen TENS apparaat. Ook kunt u bij Matera zonder tussenkomst van uw zorgverzekeraar een TENS apparaat aanschaffen.
Gewenning
De mate van pijnverlichting neemt soms na verloop van tijd af. TENS heeft dan minder effect dan men gewend was. Om het risico van de ontwikkeling van tolerantie te verkleinen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:
 • Regelmatige controlebezoeken in de praktijk
 • Gebruik Burst, conventioneel en gemoduleerd afwisselend
 • Varieer de plaatsing van de elektrodes
 • Een bekende methode is 1 uur op en 1 uur af
Wanneer u desondanks toch een verminderd effect van TENS ervaart, stop dan gedurende 1 à 2 weken met TENS-stimulatie, om daarna de behandeling te hervatten.
Indicaties
Indicaties voor TENS zijn oa. zenuwbeschadigingen, artrose, overbelastingen, rugpijn, wervelkolompijn, angina pectoris, hoofdpijn ea. Ook rond de bevalling, gedurende de ontsluitingsweeën, kan TENS van grote waarde zijn.
Contra indicaties
 • Patiënten met een pacemaker
 • De eerste drie maanden van een zwangerschap
 • Tegenwerkende, angstige patiënten, bij verminderd bewustzijn, dementie
 • Geen plaatsing op de sinus carotus (plekje op de halsslagader)
Gate control stelling
Een van de vermoedelijke mechanismen van pijnbestrijding bij TENS is de Gate control theorie van Melzack en Wall (1965). Zij stelden dat activiteit in dikke naar de hersenen stijgende (afferente) zenuwvezels (zogenaamde A beta vezels) voor de geleiding van druk, gevoel en trilling, signalen in pijnbanen van het ruggemerg konden blokkeren. Deze dikke zenuwvezels hebben een zgn. lage prikkeldrempel voor elektrische stimulatie en zijn daardoor eenvoudig via elektroden op de huid te stimuleren

Geen opmerkingen:

Een reactie posten