zondag 15 april 2012

King Fisher Health, de nieuwe acculader
In november 2007 introduceerde King Fisher Healthcare de KFH Energy, een product om vermoeidheid te verminderen en pijn te verzachten; twee veel voorkomende problemen geassocieerd met chronische ziekten als fibromyalgie, spierdystrofie, CVS, MS, chronische hoofdpijnklachten ea.                                                           
KFH Energy is een gepatenteerd hightech medisch instrument voor thuisbehandeling. Het maakt gebruik van Bio-Elektrische Stimulatie Therapie (BEST) om zeer fijne stroompjes aan het lichaam af te geven. BEST is een heel specifieke vorm van microstroom elektrotherapie, waarbij het lichaam uiterst kleine hoeveelheden stroom krijgt (< 1 milli Ampère, 100 maal minder dan een typische TENS-therapie). BEST imiteert wat er van nature binnen in de cellen gebeurt en herstelt het fysiologisch evenwicht op celniveau. Uit de vele onderzoeken die oa. door King Fisher Healthcare zijn aangevraagd kan men concluderen dat BEST een positieve invloed heeft op verschillende fysiologische processen. De bekendste werkingsmechanismen zijn:
·         Invloed op de energiebalans. ATP dat de opslagplaats en het transportmolecuul is van alle energie in het lichaam wordt in grote hoeveelheden (meer dan 500% van de normale hoeveelheid) aangemaakt onder invloed van BEST. Het lichaam beschikt daarmee over extra energie die nodig is voor herstelprocessen in het lichaam. Dit is niet nieuw want in wetenschappelijk onderzoek  (Cheng et al. 1982; Seegers et. Al. 2002) werd deze ATP verhoging van meer dan 500% onafhankelijk aangetoond.
·         Synthese van eiwitten: voor herstel van beschadigde weefsels moeten nieuwe weefsels worden aangemaakt. BEST blijkt bij de aanmaak van nieuwe weefsels enorm te stimuleren. Belangrijk hierbij is dat onderzoekers vonden dat de gebruikte stroom niet te laag en niet te hoog mag zijn (meer is niet altijd beter) maar echt beperkt moest zijn tot het microstroom gebied van Bio-Elektrische Stimulatie Therapie.
·         Verbeterd transport van moleculen door het celmembraan. Veel fysiologische processen worden gedomineerd door de aan- of afwezigheid van bepaalde stoffen zoals prikkelgeleiding door de zenuwen, hormoonproductie, spiercontractie etc. De uitwisseling van deze stoffen tussen de cellen en de omringende weefsels wordt in hoge mate bevorderd door BEST. Daaruit volgt een gunstig effect op tal van zaken als het goed functioneren van spieren en controle over de mobiliteit, gezonde vocht- en temperatuurhuishouding,  goede doorbloeding, psychische gezondheid etc. Ook voor de transportfunctie door het celmembraan en de synthese van eiwitten zijn wetenschappelijke bewijzen (Bourguignon & Bourguignon 1987; Nessler & Mass, 1987).
·         Invloed op de pijnbeleving. BEST bootst de lichaamseigen actiepotentialen na, die bij chronische pijn niet meer voldoende functioneren. Door de verbetering van deze actiepotentialen en door de vermeerdering van ATP is BEST in staat om de hersenen weer te signaleren en ons pijncentrum aan het werk te zetten. Het gevolg is de afgifte op grote schaal van pijnstillende opiaten zoals endorfines en enkefalines, maar ook hormonen voor ontstekingsremming en weefselherstel.  Wetenschappelijk onderzoek (van Papendorp D,  Maritz C, Dippenaar N, 2001)
·         Invloed op de stemming en slaap. BEST genereert, naast de pijnstillende neurohormonen, ook neurohormonen als serotonine (gelukshormoon) en melatonine (slaaphormoon). De verhoging van al deze neurohormonen is uit onderzoek (De Wet en Oosthuizen) aangetoond.
Dr. Henk Snyman van King Fisher Healthcare, van oorsprong een neurochirurg, kreeg via Zuid-Afrika inzichten in de mogelijkheden van microstroom therapie en was vanuit zijn vakgebied bijzonder geïnteresseerd in de mogelijkheden hiervan voor chronische ziektebeelden en pijnklachten. Samen met de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) begon hij projectmatig te werken aan een eigen medisch gepatenteerd apparaat. Dr. Snyman zocht onderzoekers voor zijn nieuwe idee en kwam in contact met Dr. Bert Op ’t Eijnde. Dit resulteerde in een eerste onderzoek met postpoliopatiënten uit vier landen. Deze patiënten werd gevraagd om een keer per dag een uur lang het prototype KFH toestel te gebruiken. “De resultaten logen er niet om” aldus Dr. Op ’t Eijnde. De vermoeidheid van de patiënten daalde gemiddeld met 35%. Ze hadden 40% meer uithoudingsvermogen en hun pijngevoel daalde eveneens met 35%. Bovendien waren de effecten van de therapie na een aantal maanden nog steeds blijvend. De bewegingskwaliteit en de spierkracht werden niet  beïnvloed.
“Bio-elektrische stimulatietherapie kan het postpolio syndroom niet genezen”, zegt Dr. Snyman, “maar het leven wordt wel een pak aangenamer”. King Fisher Healthcare in Leuven heeft van het succesvolle prototype nu een gebruiksklaar apparaat gemaakt, een soort afstandsbediening met vier draden en plakkertjes. Van de stroomstootjes voelt de patiënt niets, want de intensiteit ervan is bijzonder laag en ze werken op cellulair niveau, anders dan elektrische spierstimulatie – met een intensiteit die 1.000 keer hoger ligt. De verschillende stroomsoorten zijn vergelijkbaar als pleisters met paracetamol. Twee tot drie keer per week een uurtje therapie thuis kan volstaan.
Het onderzoek naar BEST therapie bij postpolio patiënten staat bekend als het BESTIPP onderzoek. De studie werd gecoördineerd door prof. dr. Bert op ’t Eijnde van de universiteit Hasselt in België. Maandelijks werden de patiënt gerapporteerde resultaten genoteerd: Vermoeidheid volgens de BFI vermoeidheidsschaal, Uithoudingsvermogen volgens Borg RPE tw. Het waargenomen gevoel van uitputting en Pijn volgens de BPI pijnschaal. De onderzoeksperiode bedroeg 3 maanden, met een uitbreidingsfase van nog eens drie maanden en werd uitgevoerd in opdracht van King Fisher Healthcare, het bedrijf van Dr. Snyman in Leuven. Het resultaat was dat Bio-elektrische stimulatietherapie een positief, statistisch significant, effect heeft op alle drie de criteria. De verbeteringspercentages (zie boven) bleven behouden tijdens de verlenging van het onderzoek.
Studies en toepassingen
Studies naar de werkingsmechanismen van BEST beschrijven allemaal een ondersteuning van het natuurlijk herstelproces van het lichaam. BEST kan dan ook het best worden omschreven als een katalysator van verscheidene fysiologische processen die in onze cellen plaatsvinden. In klinische studies zijn zeer positieve resultaten aangetoond bij spierzenuwziekten zoals polio en MS. Ook onderzoeken naar fibromyalgie en chronische vermoeidheid zijn in volle gang. Casestudies naar oa. spierdystrofie leverden ook al opzienbarende resultaten. Casestudies en klinische praktijkervaringen laten zien dat veel patiënten met uiteenlopende soorten van chronische pijn enorm gebaat zijn bij een behandeling met BEST.
KFH en de praktijk
In mijn eigen praktijk werk ik wekelijks met pijnpatiënten die de KFH gebruiken. Ik adviseer hierbij altijd om de KFH Energy eerst tijdelijk te huren. De reden hiervoor is dat ook bij microstroom therapie niet iedereen op gelijke wijze reageert. Na advies en evaluatie kan ieder voor zich besluiten  over de aankoop van een KFH. Zorgverzekeraars vergoeden soms de kosten van aanschaf maar slechts dan als de arts of therapeut een positief advies geeft. Er zijn geen bijwerkingen bekend van KFH en ook geen interacties met reguliere geneesmiddelen. Ook zijn er geen contra indicaties bekend waardoor KFH niet gebruikt zou kunnen worden. Uit veiligheidsoverwegingen geeft King Fisher Healthcare aan om geen microstroom therapie te gebruiken als er sprake is van zwangerschap, epilepsie of kanker. Ook dragers van een pacemaker wordt afgeraden om microstroom therapie toe te passen.
In principe komt elke vorm van pijn in aanmerking voor behandeling. Onderzoeken naar de effecten bij verschillende vormen van hoofdpijn bestaan er helaas nog niet. Wel kan ik als pijntherapeut, werkend met KFH, melden dat we in de praktijk al verschillende significante verbeteringen hebben gezien bij patiënten met migraine, spanningshoofdpijn en chronische atypische hoofdpijn. Patiënten gaven, na behandeling met KFH, aan een behoorlijke pijnvermindering te ervaren. Ook sliepen zij beter en hadden zij minder last van vermoeidheid.
KFH, een betaalbare vorm van pijnbeheersing in de huiskamer
Met de ontwikkeling van KFH Energy is er en product op de markt gezet dat betaalbaar is voor de meeste patiënten. Als, na een huurperiode van een aantal maanden, blijkt dat KFH en kwaliteitsverbetering geeft op het pijnniveau van een patiënt wordt het zinvol te gaan nadenken over de aanschaf van een eigen KFH apparaat. Door de steeds grotere vraag naar KFH Energy wordt de aanschafprijs steeds lager. Voor een bedrag van rond de € 600,00 haalt u een krachtige tool in huis om uw gezondheid te verbeteren. Bovendien kunt u het apparaat eerst een tijd huren om te beoordelen of KFH Energy in uw eigen situatie tot verbeteringen leidt.  Mocht u daarna overgaan tot aanschaf dan wordt e.e.a. zelfs verrekend met de huur. U loopt dus weinig risico.
KFH Energy is een gepatenteerd medisch toestel dat u thuis kunt gebruiken. Het biedt een state-of-the-art oplossing voor oa. pijn, vermoeidheid en uithoudingsproblemen. Het is een technologie gebaseerd op klinisch wetenschappelijk onderzoek en het is eenvoudig en veilig toepasbaar. Bovendien krijgt u altijd ondersteuning van een ervaren arts of therapeut.
Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Matera Gezondheidscentrum, consultant KFH in Overijssel  via info@matera.nl . Analgesie therapeut Gerard Verswijver van Matera heeft zijn opleiding pijnbestrijding gevolgd aan Hogeschool Hanzesteden te Deventer.  Hij adviseert over pijnbestrijding en verhuurt en verkoopt de KFH Energy in zijn praktijk. Meer informatie vindt u ook via www.kfhealth.com de website van Dr. Snyman in Leuven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten