maandag 9 april 2012


Qi Jing Ba Mai, de Wondermeridianen               25-11-2010
                                                                            
De wondermeridianen, ook wel extraordinary vessels, zijn onderdeel van de meest primaire manifestatie van de mens en komen in werking op het moment dat het leven nog niet georganiseerd is.
Het is een representatie van pure stimulatie van het leven door hemelse energie (Tian).
Pas na de geboorte ontstaan de 12 hoofdmeridianen.

Qi:       Staat voor de levensenergie
Qi:       Staat ook voor buitengewoon, bijzonder, vreemd, buiten de norm, overblijfsel in een geordende verdeling.
Jing:    Meridiaan
Ba:      Acht (het zijn 8 meridianen)
Mai:     Het levengevend netwerk, vat
Jing Mai staat voor het totale meridiaansysteem.

Eerste model van 8 meridianen toont het primitieve, niet continue traject.
Ze zijn niet rechtstreeks verbonden met de organen, maar wel met bijzondere orgaansystemen, uterus, hersenen.

Chong Mai (midden), Ren Mai (vz.), Du Mai (az.).
Chong Mai begint met een aantal andere meridianen in de onderbuik.
Wondermeridianen worden gerelateerd aan de innerlijke organisatie van het leven en vormen de voorbereiding voor de 12 nieuwe meridianen.

De wondermeridianen vormen geen onderdeel van de normale circulatie, ze zijn te zien als verbinding tussen meridianen om circulatie te vergemakkelijken, opvang, ondersteuning, als het normale systeem het niet meer kan bolwerken.

In de Ming dynastie krijgt iedere wondermeridiaan een speciaal punt (op de extremiteit) die de meridiaan controleert. De Chinese arts Li Shi Zhen komt later tot een herdefiniëring van de beïnvloedingswijze.

Deze herdefiniëring houdt in dat de wondermeridianen een algemeen sturende en richtinggevende functie hebben voor de energie van het lichaam vanaf de conceptie tot de dood. De opslag en distributiefunctie van essentie (jing) en bloed zoals bij de 12 hoofdmeridianen de lever en nieren dit ook doen. De wondermeridianen vormen de basis voor het latere volwassen meridiaansysteem.

Bloed = Bloed en energie (kracht of uitputting)
Essentie = Vorm van energie, grote weerbaarheid en kracht, ligt ook vaak heel diep, kun je niet in een dag bijtrekken.

Iedere wondermeridiaan heeft een specifiek punt op arm of been om de specifieke functie in gang te zetten en te controleren. Deze specifieke punten zijn de meesterpunten.
1.      Ren Mai                     Lo7
2.      Du Mai                       Du3
3.      Chong Mai                 Mi4
4.      Dai Mai                      Gb41
5.      Yin Qiao Mai             Ni6
6.      Yang Qiao Mai          Bl62
7.      Yin Wei Mai              Pc6
8.      Yang Wei Mai            3V5

Het gebruik van deze meesterpunten breidt de behandelmogelijkheden uit naar een meer constitutioneel niveau. Behandeling van meer dieperliggende problemen, harmonisatie van de lichaamsbalans, kan dus ook uitgangspunt vormen voor een reguliere behandeling.
Orgaanenergie van de nieren is de wortel, de extra meridianen de stam en de hoofdmeridianen zijn de takken. Door het toepassen van de wondermeridianen krijgen we een veel groter invloedsgebied voor de behandeling.
De meesterpunten zijn ook onderdeel van de hoofdmeridianen en hebben daar hun eigen indicaties. Voor de toepassing van de meesterpunten moeten dus bijzondere indicaties aanwezig zijn. Deze indicaties bestaan uit specifieke profielen die samenhangen met ontregelingen van combinaties van meridianen.

De aanpak van extra meridianen geeft een mogelijkheid tot:
·         Solobehandeling van de constitutie
·         Startpunt ter harmonisatie van de lichaamsbalans
·         Onderdeel van een grotere reguliere behandeling

Essentie van de vader en Essentie van de moeder ► Essentie van de foetus

Voorhemelse essentie (yin), geactiveerd door de yange kracht van de levenspoort. Het yinne aspect van de voorhemelse essentie is gelegen in het DNA.

Bij de conceptie zijn de wondermeridianen de eerste energetische banen die ontstaan. Ze vormen de schakel tussen de oorspronkelijke essentie (voorhemelse yin) van de foetus en de vorming van de meridianen en organen (het uiteindelijke concept).
In een latere levensfase verdwijnt de functie van de wondermeridianen naar de achtergrond, waarna de hoofdmeridianen de functies verder oppakken.
In de achtergrond blijven ze echter wel een rol spelen bij het controleren, besturen en balanceren van de meridianen, organen, bijzondere organen en de vier zeeën.
(zee van qi, zee van bloed, zee van merg (hersenen), zee van voedsel).


Ren Mai
Energie van longen (adem/zuurstof) moet dalen en energie van nieren moet kunnen stijgen.
De Ren Mai is de zee van yin en heeft invloed op de organen. Ze beweegt de energie d.m.v. het dalen van de long qi en het stijgen van de nier qi. Bij een te zwakke daling van de long qi (moeilijk inademen) ► behandeling astma.
Ren Mai verbindt de onderste, middelste en bovenste warmer met elkaar. Geeft verbinding van yin qi met het gezicht (mond, tandvlees). Beweging yin qi in de onderste warmer heeft betrekking op urologische en gynaecologische aspecten.
Door het verloop over de buik geven veel punten van de Ren Mai directe toegang tot de organen (zes Mu punten).

Pathologie Ren Mai is vooral een Yin pathologie.

Volte Yin:       Koude, accumulatie van yinne massa’s
Leegte Yin:     Nachtzweten, onrust, tekort aan vloeistoffen, weinig recuperatie

Yin betekent ook mentaal vastzetten, geen veranderingsenergie, vasthouden aan.
Yin betekent ook stevig, gezond, vast, stabiliteit.

Pathologie Ren Mai:
Gynaecologische problematiek, fertiliteitproblemen, problemen met urineren en defaecatie, stagnaties in de onderbuik.
Organen: astmatische problemen, oedemen

Du Mai
De Du Mai ofwel het gouverneursvat gebruiken we om yange problemen aan te pakken, zowel om een teveel als tekort op te heffen. De Du Mai wordt ook wel de zee van yang genoemd.
De Du mai verdrijft de yange pathogene factor wind (externe wind) zoals verkoudheid en griep en ook interne wind met symptomen als duizeligheid, epilepsie en tremoren.
De Du Mai heeft invloed op merg en hersenen en een versterkende invloed op de geest.

Pathologie Du Mai:
Verstoring van de wervelkolom, anus (aambeien), rectum, darmen, genitaliën, urine-systeem en uterus. Ook problemen aan boven, achter en buitenzijde van het lichaam, verminderde weerstand.

Voorbeelden van gebruik:
Teveel of tekort aan yang:     Hitte en of koude beelden
Geest (verstoringen):              Depressie en psychose (meest yange substantie)

Een tekort aan yang (koude patronen, opwaartse kracht)

Chong Mai
De Chong Mai is verbonden met de energie van nieren en maag, waardoor de voorhemelse en nahemelse energie met elkaar verbonden worden. Maagenergie als bron van nahemelse essentie, terwijl nieren de bron van de prenatale essentie vertegenwoordigen.
Nieren associatie met de essentie (opslagplaats oeressentie)
Maag is een bron van nahemelse essentie.
De Chong Mai wordt ook wel de zee van vijf yin en zes yang organen genoemd ofwel de zee van twaalf meridianen. Chong Mai laat zien dat er een probleem in stroming is ► stagnatie.
We gebruiken Chong mai bij een ontregelde of chaotische energie of bij een stagnatie in buik en/of borstkas. Chong Mai heeft belangrijke invloed op de baarmoeder en het bloed. Daar waar Ren Mai vooral de energie controleert en ondersteunend en voedend is voor karakter, zorgt Chong Mai meer voor het bloed, regulatie van energie en bloed. Chong Mai beweegt ook het bloed van het hart.


Voorbeelden van gebruik Chong Mai:
·         Gynaecologische problemen zoals onregelmatige menstruatie, PMS, pijn rondom de menstruatie, penis en prostaatproblemen.
·         Pijn en stagnatie in de borstkas, spijsverteringsproblemen, vastzittend gevoel, rebellerende qi (overgeven, boven koud, onder warm)
·         Ophoping en abdominale massa’s met pijn en distentie, regulatie en beweging onderbuik, in beweging brengen van bloed (vooral vanuit het hart), obstructie in borstkas, middenwarmer en buik.

Dai Mai
Belangrijkste taak is de circulatie naar beneden, naar de benen. Alle meridianen van en naar de benen kruisen de Dai Mai. Ook heeft de Dai Mai een binding met de maagmeridiaan, waardoor hij gebruikt kan worden bij zwakte of atrofie van de beenspieren en problemen met bekken of heup. De Dai Mai verbindt de nieren met de baarmoeder. Bij specifieke problemen op beide systemen ( oa. Damp hitte in de onderbuik zoals bij blaasontsteking) is de meridiaan een belangrijke ondersteuning. De Dai Mai kent een belangrijke functie in het harmoniseren van lever en galblaas.

Voorbeelden van gebruik:
·         Abnormale vaginale afscheiding, witte vloed
·         Heup en bekkeninstabiliteit

Pathologie:
Disbalans tussen lever en galblaas (migraine, hoofdpijn), gordelproblemen, damp/hitte onderste warmer (blaasontsteking), problemen met heup en bekken (circulatie in benen), zwakte of instabiliteit in benen, beenspieren

Yin en Yang Qiao Mai
De Yin en Yang Qiao Mai balanceren het Yin en Yang van het lichaam, vooral in de beweging naar boven en beneden en het evenwicht tussen linker en rechter lichaamshelft.
Ook regulatie in beweging tussen mediale en laterale aspecten van de benen, mobiliteit van spieren en gewrichten in benen in balans.
Ze harmoniseren ook de hersenfuncties en de geest (Shen) en laten energie van en naar het hoofd bewegen en voeden en bevochtigen de ogen.
Als de Yin Qiao Mai problemen heeft zijn de ogen gesloten en moeilijker te openen.
Als de Yang Qiao Mai problemen heeft zijn de ogen open en kunnen ze moeilijk sluiten.
Functies en pathologie van Yin en Yang Qiao mai zijn moeilijk te onderscheiden en lijken veel op elkaar. Wanneer Yang verkrampt is Yin te los en andersom.

Pathologie van Yin Qiao Mai:
·         Slaapproblemen (met name teveel slapen)
·         Depressie
·         Problemen met yin in het lichaam zoals volte beelden in onderste warmer (fibromen, vol gevoel in onderbuik, moeilijkheden met bevalling) en leegte beelden van de nier (pijn in onderrug, buikpijn, keelpijn)
·         Bij spierspasmen aan binnenzijde van het been en verslapping aan de buitenzijde (X)

Pathologie van Yang Qiao Mai:
·         Slaapproblemen (niet kunnen slapen door nerveuze spanning)
·         Epilepsie, manie, psychose
·         Problemen met yang in het zoals ophoping/stagnatie met lage rugpijn of pijn in heup die uitstraalt naar het been (verloop van blaasmeridiaan) of invasie van wind (zowel wind koude als wind hitte)
·         Spierspasmen aan de buitenzijde van het been met verslapping aan binnenzijde (O)

Yin Wei Mai
De verbinding van alle yin meridianen met elkaar (behalve de long). Het verzorgt bloed en yin en domineert het binnenste van het lichaam, zoals de interne organen, het bloed maar ook de geest (shen). Door het voeden van het hart worden de emoties gebalanceerd en de geest gekalmeerd.
Wei verwijst naar de functie van vasthouden of vastknopen. Een verlies aan Wei betekent dat men niet in staat is om dingen vast te houden, een doel na te streven, een intentie vast te houden. We zijn niet genoeg geaard.

Pathologie van Yin Wei Mai
·         Klachten van de geest als gevolg van bloed tekort of yin leegte (hartkloppingen, verstoorde slaap, onrust en angst)
·         Verstoringen die het gevolg zijn van bloed leegte (vermoeidheid, geestelijke instabiliteit en problemen met interne organen)

Yang Wei Mai
De verbinding van alle yang meridianen. Het domineert het externe (Tai Yang, Shao Yang, spieren en huid) maar het kan ook de emoties balanceren. Door het meridiaanverloop is de zijkant van het een belangrijk gebied voor de Yang Wei Mai.

Pathologie van de Yang Wei Mai
·         Intermitterende koorts, waarbij afwisseling is van koorts en rillingen (symptomen van kou en hitte). Ook verzadiging van yang door koorts als reactie op een invasie van pathogene energie (micro organismen)
·         Klachten langs de zijkant van het lichaam zoals flankpijnen, pijnen over de zijkant van het been en oorklachten.

Mentaal profiel van de wondermeridianen
Du Mai en Yang Qiao Mai gaat het om de yange kracht om te doen en uit te voeren wat een situatie vraagt, om wilskracht en moed.
Ren Mai en Yin Qiao Mai zorgen voor de capaciteit van het yin tot het geven van stevigheid, interne stabiliteit en rust.

Het koppel Dai Mai en Yang Wei Mai gaat over het yange vermogen om direct te kunnen reageren op prikkels van de buitenkant.
Het koppel Chong Mai en Yin Wei Mai zorgt voor een mogelijkheid om ervaringen op een goede manier om te zetten en te integreren in ons mentale systeem.

Koppelingen
Yin meridianen controleren de interne organen, yin substanties en yin oppervlakteregio’s.
Yang meridianen de buitenzijde in het algemeen, yang substanties en yang lichaamsoppervlakte.
Voor pathologie moeten we dus een keuze bepalen of:
·         Een conditie meer yin of yang is
·         Of de klacht meer op het yin of op het yang oppervlak actief is.

Yang heeft meer te maken met oppervlakkige klachten, terwijl yin meer aan de interne basis ligt.

Verschillende manieren om een constitutioneel probleem te benaderen:

·         Een Yin en een Yang groep
·         Een Kern en een Perifere groep (kerngroep bevat twee yin en twee yang meridianen in het centrum (oa. Du mai) en de perifere groep met banen over de gehele lichaamslengte hebben tot taak de kernfuncties uit te strekken over het gehele lichaam.
·         Een Meester en Gekoppelde meridiaan (meest gebruikte koppeling om een centrale meridiaan met dezelfde essentie te koppelen aan de meridiaan in de periferie). Aanprikken van het Meesterpunt wordt gecombineerd met het Meesterpunt van de gekoppelde meridiaan (koppelpunt).
·         Paren met een complementaire functie Yin/Yang
a.       Yin/Yang Qiao Mai: distributie tussen yin en yang lichaamsoppervlak
b.      Ren/ Du mai: opslag van yin en yang energie
c.       Chong/Dai Mai: circulatie tussen yin en yang regio’s
d.      Yin en Yang Wei Mai: verbinden van yin en yang van binnen naar buiten

Integratie in een behandeling van de wondermeridianen
Door de koppeling van Meesterpunt en koppelpunt wordt de aandacht naar een bepaald energetisch gebied gericht en een bepaalde groep van functies geactiveerd.

De meester en koppelpunten
                                   Meesterpunt               Koppelpunt
Ren Mai                      Lo7                             Ni6
Du Mai                       Du3                            Bl62
Chong Mai                 Mi4                             Pc6
Dai Mai                      Gb41                          3V5
Yin Qiao Mai             Ni6                             Lo7
Yang Qiao Mai           Bl62                            Du3
Yin Wei Mai               Pc6                             Mi4
Yang Wei Mai            3v5                             Gb41


Wanneer behandelen we met de wondermeridianen
·         Bij specifieke symptomatologie van de wondermeridianen of over het traject van de wondermeridianen
·         Bij problematiek die meerdere meridianen of organen betreft
·         Bij een chronisch of constitutioneel probleem

Bij gevoeligheid van de punten geeft dat vaak al een indicatie voor een bepaald probleem aan.

Yange symptomen:
·         Du Mai en Yang Qiao Mai
·         Dai Mai en Yang Wei Mai
Yinne symptomen:
·         Ren Mai en Yin Qiao Mai
·         Chong Mai en Yin Wei Mai

Selectie van juiste meesterpunt
 De eerste vraag voor de keuze van de extra meridiaan:
·         Welk koppel past het beste bij de symptomatologie/welke verstoorde functie
·         Is er een passend mentaal of emotioneel profiel
Op grond hiervan selecteren we een koppel en Meesterpunt, welke het best passend is.
Je kunt dit doen door palpatie op drukgevoeligheid of door middel van de VAS.
·         Is er sprake van een yin of yang pathologie. Yin verwijst naar Ren, Chong, Yin Qiao en Yin Wei, terwijl yang verwijst naar Du, Dai en Yang Qiao en Yang Wei
·         Palpatie brengt ons op het spoor van een drukgevoelig traject.

Gebruik van het VAS:
·         Met de goud of zilverhamer of magneethamer kan het meester en koppelpunt getest worden. Goud verwijst naar het Meesterpunt, zilver naar het koppelpunt.

Methode van gebruik meester en koppelpunt
·         Meester en koppelpunt beiderzijds
·         Meester en koppelpunt alleen aan de aangedane zijde van het lichaam
·         Seksgedifferentieerd: vrouwen, meesterpunt rechts, koppelpunt links en mannen meesterpunt links, koppelpunt rechts
·         Gedifferentieerde behandeling van meester en koppelpunt: Meesterpunt meer voedend of tonifiërend prikken (met goud of koper prikkel of Noordpool) en koppelpunt meer sederend/kalmerend prikken (met zilver of zink of Zuidpool).

Combinatie met andere behandelvormen
De behandeling met behulp van de wondermeridianen kan als enige strategie van een behandeling worden gebruikt, maar ook in combinatie met een reguliere behandeling.
Hierbij worden andere acupunctuurpunten ter ondersteuning gebruikt. Te denken valt aan:
·         Punten ter ondersteuning van het meridiaan of orgaanpatroon
·         Punten gericht op de symptomen of directe klacht van dat moment
·         Andere punten in het traject van de behandelde wondermeridiaan
Volgorde: Eerst meesterpunt, dan ondersteunende behandelpunten, afsluiten met koppelpunt.Casuïstiek
Man met spanning, verharding in achterhoofd en nek

Du Mai behandelen                           Du3, Bl62
Lokale punten                                    Dm20, Gb20, Bl10
Distale punten                                    Di4, Du6


Stekende pijn in de borstkas

Chong Mai behandelen                      Mi4, Pc6
Lokale punten                                    Rm17
Effect op de borstkas                          Pc6

Vrouw met fertiliteitproblemen en nachtzweten

Ren Mai                                             Lo7, Ni6
Ondersteunende punten                     Rm4, Ni3, Bl52

Vrouw met leegte yin tekens, abdominale massa’s en bloedstase

Chong Mai behandelen                      Mi4, Pc6
(vanwege doorstromen)
Ren Mai behandelen                          Lo7, Ni6
(ondersteuning van het yin)
Ondersteunende punten                     Mi10, Le3, Le8, Ma6
Back Shu punten                                Bl18, Bl20
deze punten ondersteunen lever (Bl18) en milt (Bl20).

1 opmerking:

  1. La maladie du vih au cours des 3 dernières années et des douleurs difficiles à manger et la toux sont des cauchemars, en particulier la première année. À ce stade, le système immunitaire est sévèrement affaibli et le risque de contracter des infections opportunistes est beaucoup plus grand. Cependant, tous les séropositifs ne développeront pas le sida. J'ai commencé à prendre des antirétroviraux pour éviter une mort prématurée, mais je croyais en Dieu qui me guérirait un jour. En tant que brevet pour le VIH, nous vous conseillons de prendre des traitements antirétroviraux pour réduire nos chances de transmission du virus à d'autres personnes, il y a quelques semaines, je suis allé à la recherche sur Internet si je pouvais obtenir des informations sur le traitement du VIH par la phytothérapie. Sur ma recherche, j'ai vu le témoignage d'une personne qui avait été guérie du VIH et qui s'appelait Achima Abelard. et un autre brevet concernant le virus de l'herpès, Tasha Moore, qui a également témoigné au sujet de ce même homme, appelé le Dr Itua Herbal Center. J'ai été ému par le témoignage et je l'ai contacté par son adresse Email.drituaherbalcenter@gmail.com OU info@drituaherbalcenter.com. Nous avons bavardé et il m'a envoyé une bouteille de médicament à base de plantes. Je l'ai bu comme il me l'avait demandé. Après l'avoir bu, il me demande de passer un test pour savoir comment j'ai mis fin à ma vie de souffrance du brevet relatif au VIH, je suis guéri et exempt d'arv. Je lui suis toujours reconnaissant Drituaherbalcenter.Voici son numéro de contact: +2348149277967 ... Il m'assure qu'il peut guérir la maladie suivante..Vers, Cancer, Herpès Virus, Hpv, Pile, Erection faible, Maladie de Lyme, Epilepsie, Glaucome., Tumeur cérébrale, psoriasis, Cataractes, Dégénérescence maculaire, Maladie cardiovasculaire, Diarrhée chronique, Maladie pulmonaire. Augmentation de la prostate, Ostéoporose.Alzheimer,
    Démence. , Cancer de la vessie, Autisme, Cancer colorectal, Cancer du sein, Cancer du rein, Leucémie, Cancer du poumon, Maladie de Tay Tach, Lymphome non hodgkinien, Cancer de la peau, Lupus, Cancer utérin, Cancer de la prostate, Convulsions, Fibromyalgie, SLA, Hépatite, Cops, Parkinson Maladie génétique, Fibrodysplasie, Fibrodysplasie ossifiante progressive, Syndrome de toxicité de la fluoroquinolone, Accident vasculaire cérébral, HPV, Érection faible, Inflammation du foie et des reins, Infertilité masculine / féminine, Maladie intestinale, Maladie de Huntington, Diabète, Fibroïde.

    BeantwoordenVerwijderen