zondag 8 juni 2014

Wetenschappelijk onderzoek microstroom

Wetenschappelijk onderzoek: Het effect van APS

Prof. DH van Papendorp, MC Maritz and N van Dippenaar
Universiteit van Pretoria, Zuid-Afrika

Het doel van het onderzoek was om te onderzoeken wat het effect is van APS therapie op twee lichaamseigen pijnstillers: Bèta-endorfine, Leucine-enkefaline en op "Substance P".
Deze neuropeptide die vooral voorkomt in het centrale zenuwstelsel en het maag/darm gebied speelt een rol bij het verlagen van de pijndrempel, dit heeft als gevolg dat je eerder pijn voelt.
Methode:24 personen namen deel aan het onderzoek. 12 met chronische pijn en de andere 12 fungeerden als de controle groep. Van alle 24 personen werden voor aanvang van de APS behandeling bloedmonsters genomen.
Na elke APS behandeling.werd weer onmiddellijk bloed afgenomen evenals een uur na de vijfde en laatste behandeling.
De APS behandelingen werden dagelijks, 5 dagen achtereen uitgevoerd.

Resultaat:Bèta-endorfine concentraties lieten een toename zien van 400% in de groep die pijn had, terwijl de controle groep een 60% vermeerdering vertoonde.
Ook de Leucine-enkefaline plasma concentraties vermeerden in lichte mate met APS therapie in de pijngroep.
APS behandeling had geen effect op de controlegroep.

Conclusie:De reden voor de progressieve toename van leucine-enkefaline na APS therapie wordt toegeschreven aan tot op heden onbekende effecten van specifieke elektrische prikkels, van een bepaalde duur en kwaliteit, met als resultaat pijn vermindering.
Gecombineerd met de toename van de bèta-endorfine concentraties zoals gebleken is uit deze studie, kan leucine-enkefaline intern betrokken zijn bij de verlichting van chronische pijn bij mensen.
Leucine-enkefaline heeft n.l ook een remmende invloed op het vrijkomen van "Substance P", deze veronderstelling verdient echter nog nader onderzoek.

In dit onderzoek uitgevoerd door Prof. D.H. van Papendorp, Univ. Van Pretoria zijn de effecten van APS therapie op endogene opioiden, dit zijn lichaamseigen pijnstillers, onderzocht. De resultaten tonen de werking van APS therapie duidelijk aan. Ten opzichte van een controlegroep bleek de plasma bèta-endorfine concentraties significant verhoogd.
De leucine-enkefaline concentraties waren verhoogd na APS behandeling.

Wetenschappelijk onderzoek op de universiteit van Kaapstad, Zuid Afrika.
De leiding van het onderzoek berustte bij Prof AE Bunn van de medische onderzoeksraad en Prof. L Meyers hoofd van de Afdeling Reumatische Ziekten van de universiteit van Kaapstad Doel:Onderzoek verrichten naar de pijnstillende effecten van APS therapie bij 40 patiënten met osteo-artritis = ontsteking van botten en gewrichten.
Deze patiënten waren uitgekozen uit een groep patiënten die op de wachtlijst stonden voor een "nieuwe knie".

Methode:Dubbelblind placebogecontroleerde studie waarbij de mate van de pijn, door de patiënt zelf aangegeven pijn, ochtendstijfheid en nachtelijke pijn werd gemeten.
Resultaat:APS therapie vermindert de pijn, ochtendstijfheid en nachtelijke pijn overduidelijk.
Conclusie:Prof.AE Bunn: "Het feit dat de testgroep gekozen was uit verschillende osteo-artritis patiënten die allen een vervangende knie nodig hadden maakt het resultaat van dit onderzoek erg indrukwekkend"
Prof. L Meyers: "Het onderzoek heeft laten zien dat er een belangrijke afname van de pijn, de ochtendstijfheid en de nachtelijke pijn is geconstateerd tussen de eerste en de derde behandeling met APS therapie.

Wetenschappelijk onderzoek van Papendorp over toename ATPUit zeer recent onderzoek is tevens gebleken dat onder invloed van APS therapie extracellulair ATP significant toeneemt. Hierdoor worden stofwisselingsprocessen gestimuleerd, verbetert de doorbloeding en vind er een betere uitwisseling van voedingsstoffen en afvalstoffen plaats.


In dit onderzoek is APS vergeleken met een controle groep en met Tens. Duidelijk blijkt dat alleen APS invloed heeft op de concentratie van extra cellulair ATP.
Alleen APS therapie vermindert de pijn en bevordert tevens het herstel van weefsels.
Deze resultaten zijn in lijn met de conclusie van het onderzoek van Ngok Cheng (1982).
Hierbij werd het effect gemeten van MET-stromen = Microcurrent Electrical Therapy op weefsel.

Conclusie:de productie van ATP wordt fors verhoogd en versneld weefselherstel vindt plaats door toegenomen eiwit synthese en aminozuur transport in de lichaamscellen.
APS is een speciale vorm van MET-stroom, vanwege het mono-fasisch karakter van APS en het feit dat de impuls vorm de lichaamseigen actiepotentiaal simuleert.

Onderzoek naar de effecten van APS therapie bij moeilijk sluitende wonden zoals de aandoening die bekend staat als "Een Open Been". Leider van het onderzoek: Dr. Kahl,.Methode:APS therapie werd dagelijks gedurende 24 minuten per dag toegepast. Resultaat:Na slechts twee behandelingen begonnen de wonden al tekenen te vertonen van granulatie, dit is de vorming van nieuw weefsel, ook was de hoeveelheid wondvocht afgenomen. Daarna begonnen de wonden vanuit de randen dicht te groeien en vormde zich nieuw epitheel (huid).
Een grote wond was na drie maanden volledig dichtgegroeid en bedekt met epitheel.

Conclusie:De verbetering van de wondgenezing was verbazingwekkend!
De pijn is geheel verdwenen.

Onderzoek door Prof. CJ Zeelie, in Port Elizabeth, naar de pijnverminderende effecten van APS therapie.Het onderzoek werd uitgevoerd bij 243 patiënten met verschillende soorten pijnklachten in verschillende delen van hun lichaam, zowel betreffende pijn in harde weefsel zoals botten en gewrichten als ook in zachte weefsels zoals spieren en bindweefsel. Resultaten:In alle gevallen werd goede pijnvermindering geobserveerd, soms was de pijn vermindering slechts gering maar blijkbaar toch van grote waarde want een patiënt die al dagen niet had kunnen slapen van de pijn viel tijdens de behandeling in slaap.
Verwijzingen naar verder onderzoek
 
 1. Cheng N, Van Hoof H, Bockz E, Hoogmartens MJ, Muller MC, De Ducker FJ, Sansen WM, De Loecker W, The effects of electric currents on ATP generation, protein synthesis, and membrane transport in rat skin. Clin Orthop 1982; 171, 264-272
 2. Melzack R, Wall P, Pain mechanisms: a new theory. Science 1965; 150:971
 3. Becker RO, The body electric 1985; New York, William Morrow and Co, Inc.
 4. Windsor RE, Lester JP, Herring SA. Electrical stimulation in Clinical Practice. Physician & Sportsmedicin 1993; 21:85-93
 5. van Papendorp D, Joubert A, Koorts A, Lottering M, A comparative study between a DC (Direct current) MET (micro current) Electrical Field and conventional TENS on ATP levels in an in vitro system.
 6. Hamilton S, McMahon S, ATP as a peripheral mediator of pain. J Auton Nerve Syst 2000; 81(1-3):187-194.
 7. Walleczek J, Electromagnetic field effects on cells of the immune system: the role of calcium signaling. FASEB J 1992; 6.
 8. Ozawa H, Abe E a.o., Electric fields stimulate DNA synthesis of mouse osteoblast-like cells by a mechanism involving calcium ions. J Cell Physiol 1989, 138 (2), 477-483.
 9. Seegers J, Lottering M, Joubert A, Joubert F, Koorts A, Engelbrecht C, v. Papendorp D, The effects of a small pulsed DC electric field on ATP and cAMP levels in vitro and in vivo systems.
 10. Kanno S, Oda N, Abe N a.o., Establisment of a simple and practical procedure applicable to therapeutic angiogenesis. Circulation 1999, 99 (20), 2682-2687.
 11. Bassett, CAL. Beneficial effects of electromagnetic fields. J Cell Biochem 1993, 51, 387-393
 12. Odendaal C, Joubert G. APS-Therapy - A new way of treating chronic backache. SAJ of Aneasthesiology and Analgesia 1999, 5 (1) 26-29.
 13. Berger P, Matzner L. Study on 99 patients with osteoarthritis (OA) of the knee. SAJ of Anaesthesiology and Analgesia 1999, 5 (2) 26-36.
 14. van Papendorp D, Maritz C and Dippenaar N. An investigation into the effect of APS-Therapy on the plasma levels of beta-endorphin, Substance P and leu encephalin in patients with chronic pain. The Medicine Journal, nov. 2001.
 15. van Papendorp D, Kruger M, Maritz C, Dippenaar N, Mphil, Action Potential Simulation Therapy: Self assessment by 285 patients with chronic pain. The Medicine Journal, jan 2000.
 16. Bunn A, Meyers L, Onderzoek bij 40 patiënten met pijnlijke osteo-arthritis toe aan complete knievervanging.
 17. Liggins C, Onderzoek bij 22 patiënten met een verscheidenheid aan pijn, niet reagerend op andere elektro-therapeutische modaliteiten.
 18. Du Preez J, Onderzoek bij 29 patiënten lijdend aan zenuwpijnen en op de wachtlijst staande voor operaties.
 19. The use of APS-therapy in leg ulcer treatment, Health and Hygiëne, jan. 2000

Geen opmerkingen:

Een reactie posten